2018-06-13

1960-tal, 1965-66

Lagbild 1965-66. Övre raden från vänster: Hans Bergkvist, Peter Sund, Per Lindstén, Jan Bergström, Kjell Östh, Benny Johansson, Björn Lidberg. Undre raden från vänster: Lars-Erik Ohlsson, Per Gunnermark, Jan-Lennart Andersson, Karl-Erik Råström, Bjarne Wäppling.