2018-06-12

1960-tal, 1968-69

Originalprotokoll från bildandet av SBBK 17 juli, 1968.

Andra sidan av originalprotokollet för SBBK:s grundande 17 juli, 1968

Renskrivet protokoll från SBBK:s grundande 17 juli, 1978