2018-06-13

1960-tal, 1966-67

Bjarne Wäppling i ledarrollen och tar här hand om Bernt Svensson

Kanske en bild från en time-out även om det ser konstigt ut – Bjarne Wäppling, oombytt, verkar vara i sin egen värld, Benny Johansson verkar ha fått en smäll i pannan och Per Lindstén närmast kameran verkar säga något ganska roligt om man skall döma av uppsynen på Kjell Östh som är längst till höger i bild.