2018-06-13

1960-tal, 1966-67

Övre raden från vänster: Lars-Erik Ohlsson, Åke Bolander, Kjell Östh, Peter Sund, Jan Bergström, Benny Johansson, Tom Fant(lagledare) Undre raden från vänster: Mats Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Jan Lundquist, Bernt Svensson