Sköna Gröna tidningen

2018-05-27

1970-talet, Sköna Gröna

Sköna Gröna tidningen

SBBK och en hel del andra föreningar tyckte att det skrevs för lite i LT om vissa sporter och inte minst om ungdomsidrotten. Detta var ett av de viktigaste skälen till att Sköna Gröna tidningen startades.  Den skulle alltså på ett mycket bättre spegla en bredare bild av idrotten i Södertälje.

Innan man går vidare och berättar om tidningen så behöver man redovisa hur det över huvudet var möjligt att se det som en möjlighet;

1975 lanserades den nya gratistidningen Södertälje-Kuriren . Tidningen var en gratistidning och delades ut till alla hushåll i Södertälje och närområden. Den var en veckotidning och delades ut till över 35.000 hushåll. SBBK visade tidigt intresse då man såg en chans att, genom SK, kunna marknadsföra sig bättre än tidigare och inte minst kunna exponera tabeller m.m. från sin stora ungdomsverksamhet.

Ett avtal tecknades som innebar att man distribuerade tidningen i Södertälje.. Klubben tjänade förstås en slant på affären och köpte en gammal VW-buss, som målades grön, försågs med klubbmärke och användes till distributionen över hela kommunen. Många ungdomar fick också möjlighet till en extra inkomst.

Avtalet stipulerade att SBBK gratis fick en helsida i varje nummer. Man kunde här redovisa resultat och tabeller och också informera om kommande matcher och andra aktiviteter. Sidan blev en sådan framgång att man efter en tid kunde boka två sidor per nummer. Uppslaget finansierades med annonser.

De egna spelarna Jonte Karlsson, Peter Nyström och Rolf Fällström fick allt oftare rycka in och extraknäcka som skribenter för att fylla spalterna.

På detta sätt lärde sig kansliet och de extraknäckande spelarna hur man producerade en tidning, sålde annonser, m.m..

Efter två år hade man blivit så varma i kläderna att man beslutade att ge ut en helt egen tidning vid namn Sköna Gröna. Det gjordes fyra åttasidiga nummer, som delades ut parallellt med Kuriren. Det här gillades inte av ägaren till Södertälje-Kuriren, som såg att några av stans stora livsmedelshallar valde att placera sina annonser i baskettidningen. Detta i kombination med att klubben ville ha bättre betalt för distributionen innebar att det gnisslade rejält i samarbetet. Tvisten avgjordes hos en advokat och slutade med att parterna gick skilda vägar.

SBBK hade lärt sig massor om att göra tidningar och distributionsapparaten förfogade man över. Väldigt snabbt bestämde man sig för att löpa linan fullt ut och skapa en lokal idrottstidning med bredare utbud än LT:s. Man hade ju även möjligheten att tillsammans med tidningen dela ut reklam för att skapa större ekonomisk bas samtidigt som de utdelande ungdomarna kunde få en högre ersättning.

Den avgörande faktorn innan man tog beslutet om att satsa på Sköna Gröna i full skala var att man kunde ta in de största annonsörerna – de stora livsmedelshallarna. SBBK hade en omfattande verksamhet med lottmaskiner ute i livsmedelshallarna och därigenom mycket goda kontakter. Claes Forsgårdh som tillsammans med sin far Olof hade startat upp lottmaskinsverksamheten i livsmedelshallarna gick nu över till att sälja in helsidor under längre tider i Sköna Gröna. Han lyckades så bra att de flesta livsmedelshallarna lade över sina helsidesannonser i Sköna Gröna. Dessa annonser blev ju förstås den ekonomiska grund som gjorde att projektet tordes startas upp.

Detta var förstås ett helt osannolikt projekt att driva samtidigt som man snabbt växte till landets största idrottsförening. Det fungerade under tre år men var ett slit varje vecka både avseende distributionen men kanske än mer var det tufft att en bit över 75.000:- måste tas in varje vecka i annonsförsäljning för att tidningen skulle gå runt.

Räddningen blev till slut att LT, som hade en väldigt tuff konkurrens av både Södertälje Kuriren och Sköna Gröna avseende annonsförsäljningen, kom till SBBK och ville köpa ut Sköna Gröna från den lokala tidningsmarknaden.

Avtalet mellan LT och SBBK stipulerar att köpeshillingen som LT betalade skall för evigt vara hemligt och får alltså så förbli.

Tidsmässigt passade affären väldigt bra. Täljehallen var på väg att äntligen komma till stånd och nya uppgifter väntade alltså klubben.