2018-06-15

1970-tal, 1971-72

SBBK:s första SM-guldlag! Övre raden från vänster: Håkan Wettersten(coach), Tage Krook, Håkan Hellstrand, Gustav Jansson, Peter Nyström, Leif Sundin, Jorma Mykkänen, Tommy Sundin(coach) Undre raden från vänster: Peter Wikström, Bengt Astrén, Per-Åke Mannström, Kjell Andersson, Jan Carlsson

Övre raden från vänster: Tage Krook, Bengt Astrén, Kjell Andersson, Per-Åke Mannström, Jan Carlsson, Håkan Hellstrand, Tommy Sundin(coach) Undre raden från vänster: Jorma Mykkänen, Gustav jansson, Leif Sundin, Peter Nyström