Allstarverksamheten

2018-04-18

Verksamhetsområden , , ,

SBBK:s första ungdomslag får man nog beteckna två lag med pojkar födda 1955 var.

Det var å ena sidan Benny Johansson, som var lärare på Brunnsängsskolan, som startade upp ett lag med elever från skolan och å andra sidan så startade Tommy Sundin uppett lag på Blombackaskolan. När det gäller Tommy så var det ganska logiskt att det blev pojkar födda 1955 då han startade basketträning med sin bror Leif och hans kompisar.

Det som sedan hände var nog väldigt speciellt då av dessa lag, speciellt killarna från Blombackaskolan, blev en stark grupp som hade väldigt stor del att SBBK snabbt etablerade sig som topplag på högsta nationell nivå. Innan dess var P55 det lag i SBBK som vann ett USM.

Vi skall inte fastna här då en beskrivning av vad som hände berättas om i en separat artikel som heter ”Guldreserven” eller kanske ”SBBK:s Fort Knox”. Vi kan dock konstatera att SBBK redan från början tog fram ungdomslag på högsta nationell nivå och så skulle det fortsätta även om fortsättningen var lite mindre slumpmässigt och kom från en genomtänkt verksamhet – AllStarverksamheten.

Den oväntade tillströmningen av barn 1972 som beskrivs i artikeln om SDV ledde till att SBBK fick väldigt stora ålderskullar av pojkar och flickor. Eftersom klubben redan hade etablerat sig med mycket bra ungdomselitlag som t.o.m. hade börjat leverera spelare till herrlaget så blev det naturligt att skapa ett svar på – ”hur utvecklar vi ungdomselitspelare som över tiden kan fylla på våra representationslag.

De stora ålderskullarna, som startade med ungdomar födda i början av 60-talet, gjorde det möjligt att för varje ålder kunna plocka ut de mest talangfulla i ett lag för pojkar och ett för flickor. Namnet på verksamheten och lagen blev slumpmässigt hämtad från en amerikansk baskettidning där Kjell Östh såg en bild på en basketdräkt där det stod All Star. Det var kanske inte exakt samma sak men namnet kändes som väldigt passande då man plockade ut ”stjärnorna” ur en ålderskull.

Under senare år så har de framförts kritik för en för tidig uttagning då man efter årskurs 6 blir uttagen till AllStar. Den diskussionen skall vi inte ta här och nu men då verksamheten startades så var det en mycket praktisk ålder. När man skulle börja i årskurs 7 så flyttade många elever till nya skolor och inte sällan bröts klasser itu för att placeras på olika skolor. Spelarna bedömdes då också tillräckligt ”stora” för att klara sig själva när det gällde att ta sig lite längre till träning och att klara andra praktiska saker som blev nödvändigt.

Man kan nog säga att från den dagen AllStarverksamheten skapades så har den fullständigt dominerat svensk ungdomselitbasket i alla avseenden. SBBK har vunnit säkert tre gånger så många USM och RM som nästa klubb i landet. Ibland har ”avundsjukan” hävdat att det varit fokus på att vinna SM och inte individuell.