2018-06-15

1970-tal, 1971-72

Övre raden från vänster: Lena Henriksson, Kerstin Lundh, Anette Granström, Märta Dahlberg, Yvonne Eriksson, Ingrid Carlsson Undre raden från vänster: Inger Cederin, Karin Liljegren, Eva Andersson, Britt-Marie Andersson, Margareta Lindblad, Gunnel Selme Utsträckt framför tjejerna: Coachen Tommy Sundin

Övre raden från vänster: Håkan Wettersten(coach), Eva Andersson, Inger Cederin, Lena Henriksson, Yvonne Eriksson, Ingegerd Lindh Undre raden från vänster: Anette Granström, Kerstin Lundh, Britt-Marie Andersson, Margareta Lindblad, Ulrika Friborg, Christina Lund