2018-06-17

1969-70, 1970-tal

SBBK P68 Övre raden från vänster: Peter Andersson, Kari Kälviäinen, Olof Yllén, Gert-Åke Nordin, Jan Kroon, Kent Eriksson, Jorma Mykkänen(coach) Undre raden från vänster: Eskil Boström, Per-Erik Persson, Lars Hedlund, Bror Sederholm, Kenneth Berg Längst fram: Mats Eriksson

Övre raden från vänster: Kari Kälviäinen, Peter Andersson, Kent Eriksson, Gert-Åke Nordin, Jan Kroon, Kenneth Berg, Jorma Mykkänen(coach) Undre raden från vänster: Eskil Boström, Per-Erik Persson, Lars Hedlund, Bror Sederholm, Olof Yllén

Övre raden från vänster: Eva Andersson, Katarina Logan, Caroline Cassius, ??, ??, ?? Undre raden från vänster: Annelie Hagberg, Gunilla Melkersson, Gun Berggren, Lillemor Gustavsson, Lena Forssén