2018-06-15

1970-tal, 1972-73

Avtackning eller välkommen-blommor kan inte klaras ut så här direkt men det som är säkert är att Benny Johansson överlämnar blommor till Uno Lahti

Dimmig bild men med viss osäkerhet så är det nog Donald Swarth som står i tur att välkomnas eller bli avtackad av Benny Johansson. Det som också är säkert att det är Kerstin Johansson som håller i blommorna tills det dag för överlämning

Sannolikt början på någon form av magiskt experiment: Håkan Wettersten på stolen som försökskanin medan från vänster är det Jan-Lennart Andersson, Benny Johansson, Uno Lahti och Tommy Sundin är utförare.

Fortsättning av experimentet och lite svårt att förstå men kanske Jan-Lennart Andersson, Benny Johansson, Uno Lahti och Tommy Sundin skall lyfta Håkan Wettersten med bara ett var sitt finger.