2018-06-15

1970-tal, 1971-72

Övre raden från vänster: Håkan Wettersten(coach), Peter Sund, Kjell Östh, Christian Önfelt, Benny Johansson, Torbjörn Lahti, Uno Lahti(coach) Undre raden från vänster: Peter Nyström, Claes Forsgårdh, Jan Lundquist, Håkan Hellstrand, Jan Bergström, Jan-Lennart Andersson, Tommy Sundin

Övre raden från vänster: Tommy Sundin(coach), Peter Sund, Gustav Jansson, Anders Lönnberg, Kjell Östh, Christian Önfelt Undre raden från vänster: Claes Forsgårdh, Patrik Gustavsson, Jan Lundquist, Jan-Lennart Andersson, Benny Johansson

Övre raden från vänster: Benny Johansson, Christian Önfelt, Jan Bergström, Torbjörn Lahti, Peter Sund, Kjell Östh, Uno Lahti(coach) Undre raden från vänster: Jan Lundquist, Håkan Hellstrand, Tommy Sundin, Claes Forsgårdh, Jan-Lennart Andersson Liggande längst fram: Håkan Wettersten(coach)