2018-06-15

1970-tal, 1972-73

Övre raden från vänster: Eva Stuguland, Marie Blomqvist, Christel Malmberg, Ingegerd Jönsson, Katharina Jönsson, Ingalill Högman Undre raden från vänster: Liliana Munther, Åsa Fossén, Inger Broo, Marie Kulla

SBBK F60 Övre raden från vänster: Eva Andersson/coach) Maria Högne, Liliane Munther, Ann-Sofie Jörgensen, Anna-Karin Söderström (coach) Undre raden från vänster: Marie Örnesved, Marie Kulla, Carola Byskata, Raija Kettunen, Linda Laretei, ??, ??

SBBK P60 Övre raden från vänster: Tommy Sundin(coach), Timo Jumisko, ??, Björn Wedin, Mikael Linnusaar, Undre raden från vänster: Håkan Sundin, Tim Pettersson, Ola Waldhagen, ??, Bo Sundkvist, Jonas Samuelsson

SBBK P58 Övre raden från vänster: Jorma Mykkänen(coach), ??, Kent Eriksson, Gert-Åke Nordin, Jan Kroon Undre raden från vänster: Peter Andersson, Eskil Boström, Per-Erik Persson, Bror Sederholm, ??, Lars Franzén